OFE na nowych zasadach

Od 1 lutego 2014r korzystanie z OFE na nowych zasadach. Zmiany wprowadza ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1717 Aby składki były przekazywane do OFE, każdy ubezpieczony będzie musiał złożyć w […]

Składanie pitów do końca stycznia

Na złożenie formularzy PIT-4R i PIT 28 mamy czas do końca stycznia. Poniżej kilka wskazówek jak sporządzić PIT-28 prawidłowo. PIT-28 dotyczy: prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo pod warunkiem zgłoszenia takiej formy rozliczenia do 20 stycznia 2013 a w przypadku osób rozpoczynających działalność w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego […]

Księgowy też człowiek

Księgowa też człowiek (podobno) więc i poczucie humoru miewa, a że jest piątek więc swobodniej i z przytupem zapraszamy do lektury  ABC Księgowości – Definicje Podstawowe Poniższe treści przeznaczone są do celów rozrywkowych i nie należy traktować ich zbyt poważnie.  agencja towarzyska – materiały w magazynie alimenty – usuwanie skutków zdarzeń losowych ciąża – przychody […]