Jak księgować odwrotne obciążenie

vatW przypadku nabycia towaru od dostawcy krajowego z faktury oznaczonej „odwrotne obciążenie” powinniście opodatkować ten zakup i wykazać podatek, tzn. zarówno jako podatek należny oraz jako podatek w deklaracji VAT-7(14).

Odwrotne obciążenie polega na tym, że VAT od sprzedaży danego rodzaju produktów rozlicza nabywca, a nie sprzedawca (zasadniczo to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozliczenia podatku). Dotyczy to np. takich produktów, jak odpady szklane czy druty ciągnione na zimno ze stali niestopowej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), na fakturze dokumentującej sprzedaż takich towarów powinien być dopisek „odwrotne obciążenie”, natomiast na tej fakturze nie powinno być danych dotyczących stawki podatku i kwoty podatku.

Mówiąc językiem prostszym na fakturze nie ma „stawki” i „kwoty” podatku oznacza, można w tym miejscu wstawić „kreskę”, zostawić puste miejsce, czy też zastosować oznaczenie typu „NP” (jak „nie podlega podatkowi), czy też RC (jak „reverse chargé”), bądź OO (jak „odwrotne obciążenie). Obowiązkowo na takiej fakturze powinny być słowa „odwrotne obciążenie”.

W przypadku nabycia towaru od dostawcy krajowego z faktury oznaczonej „odwrotne obciążenie” powinniście opodatkować ten zakup i wykazać podatek, tzn. zarówno jako podatek należny oraz jako podatek naliczony w deklaracji VAT-7(14). Oczywiście podatek naliczony ujmujemy wówczas, jeśli w związku z nabyciem tych towarów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Od 1 października 2013 r. rozszerzono katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Dodano m.in.:

  • wyroby, pręty oraz kształtowniki ze stali, drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,
  • miedź nierafinowaną i rafinowaną oraz stopy miedzi, płaskowniki, druty, pręty, kształtowniki i walcówkę z miedzi i jej stopów, proszki i płatki z miedzi i jej stopów,
  • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
  • odpady z papieru i tektury, surowce wtórne: metalowe, ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z gumy.

Jak wynika z art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt.2 ustawy (przysługującym dla dostawy towarów używanych). Przy odwrotnym obciążeniu obowiązek zapłaty podatku VAT należnego z tytułu danej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę towarów.

Dodaj komentarz