Przekazanie prywatnego samochodu…

Samochodzik… na potrzeby działalności gospodarczej.

Każdy z nas, jako przedsiębiorca może przekazać rzeczy należące do prywatnego majątku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być laptop, samochód, wydzielona część pomieszczeń w domu lub mieszkaniu itp. W tym celu zazwyczaj sporządza się odpowiedni protokół .

W sytuacji gdy przekazujemy samochód, na protokole takim powinny znajdować się podstawowe dane oraz data przekazania go na potrzeby działalności, będzie to również data ujęcia tego samochodu w ewidencji środków trwałych firmy. Istotne w tej kwestii jest aby przewidywany okres używania samochodu w działalności gospodarczej był dłuższy niż rok, a samochód powinien być kompletny i zdatny do użytku.

Wzór przykładowego protokołu znajdziesz tutaj: Protokół przekazania samochodu (PDF 20 KB).

Dodaj komentarz