Składki ZUS w działalności gospodarczej

Jesteś przedsiębiorcą, czyli z tytułu tego, że prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą powinieneś opłacać składki na ZUS. Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, ma obowiązek zgłosić to w ZUS. Zgłoszenia są różne i uwarunkowane innymi czynnikami, ale zawsze do ZUS-u płacić będzie trzeba. Wyjątek stanowi opłacanie KRUS albo podleganie ubezpieczeniom zagranicznym – o tym innym razem) Należy […]

OFE na nowych zasadach

Od 1 lutego 2014r korzystanie z OFE na nowych zasadach. Zmiany wprowadza ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1717 Aby składki były przekazywane do OFE, każdy ubezpieczony będzie musiał złożyć w […]