OFE na nowych zasadach

Od 1 lutego 2014r korzystanie z OFE na nowych zasadach. Zmiany wprowadza ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1717 Aby składki były przekazywane do OFE, każdy ubezpieczony będzie musiał złożyć w […]