VAT i zmiany od kwietnia 2014

pieniążki i kluczykiOdliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony od kwietnia będzie możliwe w wysokości 50%.

Stan obowiązujący do 31 marca 2014 roku jest taki, że od materiałów eksploatacyjnych VAT odliczany był w całości i nie miał znaczenia fakt, że przy zakupie samochodu było odliczenie z limitem 60% nie więcej niż 6 tysięcy zł (obowiązującym przed 01 stycznia 2014r.)

Pamiętajmy, że do 31 marca odliczamy VAT w pełnej wysokości z wydatków eksploatacyjnych bez względu na rodzaj pojazdu!

Począwszy od 01 kwietnia 2014 (nie, to nie będzie prima aprilisowy żart) ustawodawca wprowadza limit w odliczaniu wydatków na cele eksploatacyjne, które są związane z użytkowaniem pojazdów poniżej 3,5 tony. Limit ten to 50% VAT, chyba, że udowodnimy fakt używania samochodu wyłącznie do celów firmowych. Wydatki eksploatacyjne to usługi naprawy, konserwacji oraz wszelkich towarów i usług związanych z użytkowaniem aut w tym również obowiązkowe coroczne badania diagnostyczne.

Oczywiście jest również możliwe pełne odliczenie VAT.:

  • dla pojazdów, których budowa z automatu wyklucza ich użycie do celów nie związanych z działalnością. Jako przykład można tu podać koparki, dźwigi, spychacz
  • poprzez udowodnienie faktu używania pojazdu wyłącznie do celów służbowych. W tej opcji jest obowiązek zgłoszenia pojazdu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia pierwszego wydatku oraz dodatkowo należy prowadzić tzw. kilometrówkę. W chwili gdy zdecydujemy się na pełne odliczenie musimy ściśle ewidencjonować przebieg i kontrole tego, czy robimy to zgodnie z rzeczywistością. Użycie do celów prywatnych samochodu spowoduje, że złożone oświadczenie może być uznane za fałszywe, a to skutkować może odpowiedzialnością karną skarbową
Kary grzywny to w tym przypadku do 720 stawek dziennych. Najwyższa  stawka dzienna  na 2014 rok jest w wysokości 22.400zł. Łatwo można obliczyć że maksymalne zagrożenie karą jest w kwocie 16128000 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Wysokość kary jest tak skuteczna, że zniechęca do odliczenia całkowitego VAT.

Podstawa prawna: art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Dodaj komentarz