Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy

Zaliczka na Podatek DochodowyZALICZKI UPROSZCZONE NA PODATEK DOCHODOWY – POZOSTAŁO 3 TYGODNIE

Zaliczki uproszczone cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród podatników. W trakcie roku podatnicy którzy wybrali metodę wpłacania zaliczek uproszczonych – płacą stałą kwotę comiesięcznego podatku, bez względu na wysokość dochodu jaki osiągną. Rozliczenie finalne nastąpi dopiero w deklaracji rocznej, w przypadku zaliczek opłacanych w tym roku – w deklaracji rocznej składanej w 2015r. (za 2014r).

Zaliczki uproszczone w tym roku płacimy w oparciu o dochód z 2012r., a jeśli uzyskaliśmy stratę/nasz dochód wyszedł poniżej 3.091zł (przy zasadach ogólnych) lub uzyskaliśmy stratę ( przy podatku liniowym) , to w oparciu o dochód z 2011r.(na zasadach j.w.) Zaliczek uproszczonych nie mogą płacić podatnicy którzy w tych latach osiągnęli dochód poniżej 3.091zł(zasady ogólne) lub stratę, a także podatnicy którzy założyli działalność gospodarczą w roku bieżącym lub poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kwotę zaliczek oblicza się na podstawie art. 44 ust. 6b-6i PDOF w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, lub podatku liniowego, jeśli podatnik korzysta z tej formuły opodatkowania, od dochodu o którym mowa powyżej. Od wyliczonej zaliczki możemy oczywiście odliczyć zapłaconą za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy.

Zaliczki te mogą wpłacać również osoby prawne na podstawie oraz art. 25 ust. 6-10 PDOP. Opłacamy je do 20-go dnia po miesiącu którego dotyczą

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy – skontaktuj się. Zerdecznie zapraszam.

Dodaj komentarz